Antykorozja

Antykorozja

Ważnymi atrybutami segmentów wyprodukowanych z metalu oraz cementu jest ich wieczność, wytrzymałość na obciążenie, odporność na zmianę kształtu. By konstrukcje uzyskane z tych substancji zachowywały swoje parametry możliwie najdłuższy czas potrzebne jest odlanie elementów ochraniających powierzchnie powyższych struktur przed warunkami żrącymi - W szczególności w rejonach styku tych układów. Naprzeciwko oczekiwaniom kontrahentów wychodzi antykorozja najlepszej staranności. Dostępne są tworzywa nieczułe na zły wpływ warunków atmosferycznych. Jeśli mamy taką okazja powinniśmy użyć modułów produkowanych z plastiku. Nie każde podzespoły mogą być zrobione jako jeden odlew, pewne powinny być zespolone w odmienny sposób.