Badania emisji

Badania emisji

Aktualnie w laboratorium pracują dobrze wykwalifikowani specjaliści posiadający wykształcenie zawodowe praktycznie we wszystkich kierunkach przemysłu. W grudniu 2011r. z okoliczności marketingowych została zmieniona nazwa firmy, na "LAB-SERWIS" Laboratorium Badań Środowiska s.c. Oferujemy korzystne ceny. W powiązaniu z najnowszej generacji aparaturą pomiarową, firma może podjąć się różnych pomiarów, które urzeczywistnia się w na terenie pracy i środowisku naturalnym. Z naszą firmą nie musisz się martwić o jakość wykonanych pomiarów. Kompetencje personelu laboratorium, podnoszone są ciągle poprzez uczestnictwo w szkoleniach proponowanych przez rozchwytywanych dostawców usług szkoleniowych i potwierdzane w trakcie częstego uczestnictwa w konkursach między laboratoryjnych. W powiązaniu z najlepszej generacji aparaturą pomiarową, "LAB-SERWIS"jest w stanie zobowiązać się do wykonania różnych pomiarów. Świadczymy pomiary i badania w środowisku pracy oraz pomiary emisji do atmosfery. Oprócz tego oferujemy także pomiary emisji hałasu przemysłowego, pomiary emisji pyłów i gazów do atmosfery, pomiary emisji metali do atmosfery. Badamy też pomiary zapylenia, badanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach, badanie zawartości substancji chemicznych, badanie zawartości metali i tlenków metali, pomiary hałasu, dobór ochronników słuchu. Dzięki naszym umiejętnościom posiadamy certyfikat akredytacji PCA. Nasza firma istnieje od 2008 roku. Jesteśmy laboratorium silnie rozwijającą się i wykonującą ciągle nowe technologie. Nasza firma znajduje polu całego kraju.