Neurolog Wrocław

Neurolog Wrocław

Coraz powszechniejszą przyczyną pogarszającą stan zdrowia ludzi są choroby neurologiczne. Parkinsonizm, padaczka, otępienie czy udary mózgu mają ogromny wpływ na jakość naszego życia a wraz z wiekiem wyraźnie rośnie częstotliwość zapadania na schorzenia neurologiczne.

Dlatego cały czas wzrasta zapotrzebowanie na dostęp do specjalistycznych świadczeń medycznych, poza konsultacjami lekarskimi ( neurolog, ortopeda, chirurg ) potrzebne są kompleksowe badania diagnostyczne – usg, emg, rtg.

Na jednego neurologa w Polsce przypada zbyt wielu pacjentów. Bardzo długi okres oczekiwania na wizytę w ramach ubezpieczenia nfz powoduje, że pacjenci coraz częściej szukają świadczeń medycznych odpłatnie.

Poradnia neurologiczna we Wrocławiu zapewnia konsultacje – neurolog – oraz diagnostykę – emg, usg, rtg. Neurolog przyjmuje osoby w ramach nfz oraz odpłatnie.

W uzasadnionych przypadkach neurolog może zaordynować rehabilitację neurologiczną, którą przeprowadzamy w naszej przychodni.

Rehabilitacja Wrocław

Rehabilitacja Wrocław

Rehabilitacja uzdrowiskowa opiera się głównie na czynnikach pochodzenia przyrodniczego jak np.: wody lecznicze, aerozol morski (talasoterapia), specyficzne uwarunkowania terenu czy właściwości samego klimatu. W zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta wybiera się ośrodek położony m.in. nad morzem albo w górach. Rehabilitacja taka jest kontynuacją i uzupełnieniem leczenia zalecanego przez lekarza prowadzącego, niejednokrotnie przyspiesza okres zdrowienia m.in. po zabiegach operacyjnych. W leczeniu uzdrowiskowym pacjent poddawany jest działaniu czynnika jakim jest klimat, leczeniu balneologicznemu (kąpiele, terapia pitna, okłady), leczeniu dietetycznemu, ale również ma do dyspozycji zabiegi fizykoterapeutyczne wytwarzające bodźce z zakresu ciepła, zimna, światła, prądu elektrycznego wywołujące reakcje zarówno miejscowe jak i ogólne. Każdy pacjent, który przyjeżdża do ośrodka na turnus rehabilitacyjny odbywa wizytę u lekarza. W oparciu o jednostkę chorobową, choroby współistniejące, ogólny stan zdrowia pacjenta i jego wiek wyznaczana jest rehabilitacja czyli program terapeutyczny, w skład którego najczęściej wchodzą dwa, trzy zabiegi (z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii) i kuracja pitna. Późnym popołudniem pacjenci mają czas wolny, który wykorzystują na spacery, wycieczki terenoznawcze, ogniska i wieczorki integracyjne. Do szpitala uzdrowiskowego pacjenci kierowani są bezpośrednio po leczeniu szpitalnym. Szpital uzdrowiskowy przygotowuje stopniowo chorego do powrotu do codziennego życia. Cała 21 – dniowa rehabilitacja i pobyt są finansowane przez NFZ i odbywają się w ramach zwolnienia lekarskiego. Natomiast w sanatoriach uzdrowiskowych przebywają pacjenci z chorobami przewlekłymi, a NFZ pokrywa tylko częściowo koszty całego pobytu. Zarówno szpital uzdrowiskowy jak i sanatorium uzdrowiskowe zapewniają całodobową opiekę medyczną.

Ortopeda Wrocław

Ortopeda Wrocław

Unieruchomienie lecznicze za pomocą różnych opatrunków sztywnych, półsztywnych, elastycznych ortopeda stosuje od najdawniejszych czasów i jest podstawowym sposobem łagodzenia bólów wyzwalanych przez poruszenia fragmentów złamanej kostki czy zmienionego zapalnie stawu. Wyłączenie bolesnych ruchów stanowi równocześnie istotny czynnik leczenia uszkodzeń i zapaleń kostno-stawowych. Unieruchomienie stało się już przed wiekami typowym sposobem utrzymania zreponowanych odłamów czy nastawionych zwichnięć, później służyło także ortopedom do utrwalania wyników redresji różnych skrzywień tułowia i kończyn. W końcu ubiegłego i w początkach bieżącego stulecia rozpowszechniło się stosowanie unieruchamiających opatrunków gipsowych. Stanowiły one przez długie dziesięciolecia symbol lecznictwa ortopedycznego i traumatologii narządów ruchu, wypierając inne metody i sposoby unieruchomienia. Powstały wtedy i nadal obowiązują zasady stosowania opatrunków gipsowych. Ortopeda zaleca więc by:

— opatrunek nałożony z powodu złamania trzonu kości długiej obejmował również dwa sąsiednie duże stawy

— opatrunek zezwalał na ruchy stawów nie objętych gipsem

— opatrunek nie sprawiał żadnych dolegliwości bólowych

W ostatnich latach ortopeda wszakże częściej zwraca uwagę na ujemne następstwa unieruchomienia narządów ruchu. Na przykład hamowanie rośnięcia kości - niebezpieczeństwo to zagraża dzieciom i młodzieży. Najbardziej bywa narażone rośnięcie przynasad kolana. W latach rozpowszechnionego lecznictwa gruźlicy kostno-stawowej ortopeda obserwował skrócenia kończyn dolnych unieruchomionych przez lata w opatrunku gipsowym z powodu gruźlicy stawu biodrowego. Skrócenia takie sięgały niejednokrotnie kilkunastu centymetrów, ponieważ jednak ujawniały się w całej pełni w okresie dorastania pacjentów, nie zawsze były znane szpitalom czy sanatoriom stosującym szkodliwe metody.