Skuteczny detektyw Bydgoszcz

Skuteczny detektyw Bydgoszcz

Detektyw działa całkowicie legalnie w oparciu o przepisy dotyczące usług detektywistycznych oraz posiada wpis do rejestru MSW. Biuro wykorzystuje profesjonalny sprzęt oraz metody działania. Najważniejsze jest prowadzenie usług, uwzględniając szczególnie normy moralne, etyki zawodowej oraz poszanowania godności. Zapewniona jest dyskrecja odnośnie prowadzonych spraw oraz pozyskanych dokumentów. Oferujemy usługi: ustalanie pobytu osób, adresu zamieszkania, kontaktów personalnych, weryfikacja stanu posiadania i trybu życia osób z długami. Poza tym oferujemy: zdrady w małżeństwie, lokalizowanie działań na rzecz konkurencji przez pracownika przedsiębiorstwa; zbieranie dokumentów w sprawach mobbingu, pedofilii, narkomanii osób nieletnich, łapówkarstwa. Zajmujemy się też ustalaniem metod oraz kanałów kradzieży w przedsiębiorstwie. Druga część działań obejmuje dochodzenie roszczeń majątkowych na drodze porozumienia, za pomocą kontaktów telefonicznych i negocjatora terenowego. windykacji wierzytelności oferujemy również weryfikację wiarygodności danych podawanych przez osobę zadłużoną, ustalanie majątku i standardu życia osób chcących uniknąć regulowania długów. Pomagamy w uzyskiwaniu uznania długu ułatwiającego egzekucję komorniczą. Bierzemy udział w ustaleniu ratalnej spłaty długów.

Odzyskiwanie należności przedawnionych

Odzyskiwanie należności przedawnionych

Często zdarza się, że wierzyciel poprzez przeoczenie lub działania dłużnika doprowadza do przedawnienia przysługujących mu roszczeń. Nie oznacza to jednak, że roszczenie takie wygasa, przeciwnie roszczenie wierzyciela nadal istnieje. Oznacza to, że przedawnienie należności nie umożliwia ich dochodzenia. Firma KNN, działająca na rynku wierzytelności od roku 1997, w swojej ofercie posiada również usługę polegającą na windykacji wierzytelności przedawnionych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, nasi doświadczeni windykatorzy, we współpracy z prawnikami wyspecjalizowanymi w prawie gospodarczym są w stanie zabezpieczyć i odzyskać należności uznane przez innych za nieściągalne. Zapraszamy do współpracy.