Mediacje

Mediacje

Mediator zielona góra to bezstronna osoba, która pomaga skonfliktowanym stronom w spokojnym przedstawieniu swoich racji i oczekiwań, natomiast następnie w wypracowaniu rozwiązania, jakie usatysfakcjonuje każdą ze stron. Zadaniem mediatora jest pomoc w skoncentrowaniu się na problemach, tudzież w konsekwencji - w ich rozwiązaniu.Do mediatora warto zgłosić się szczególnie wówczas, gdy strony nie tylko nie potrafią rozwiązać zaistniałego konfliktu, ale spośród trudem przychodzi im poniekąd rozmowa i negocjacje. Zaczerpnięcie spośród pomocy mediatora możliwe jest przed rozpoczęciem procesu sądowego. Mediacja może spośród powodzeniem zastąpić postępowanie sądowe. Porozumienie, osiągnięte spośród pomocą mediatora, wymagać będzie wyłącznie zatwierdzenia przez sąd.Jedna ze stron konfliktu może zachęcić do mediacji drugą stronę. Skonfliktowane strony mogą jeszcze pozostać skierowane do mediatora na pewnym etapie odbywającego się już postępowania sądowego.

Mediacje

Mediacje

Niestety, lecz niezwykle często małżeństwa w czasie rozwodu nie potrafią dojść do porozumienia. Przeważnie odbija się to na dzieciach. Dlatego bywa, tak, że sędzia w czasie rozprawy kieruje parę na mediacje sądowe, które mają rozwiązać wszystkie kwestie sporne. Jednak najwłaściwszym wyjściem są mediacje, jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Pomaga to nie tylko rozwiązać wszystkie konflikty, lecz też pozbyć się wszelkich zbędnych emocji. Wszystko dzięki temu, że mediator tak prowadzi rozmowę, aby każda osoba mogła wyrzucić wszystko z siebie i ażeby została wysłuchana. Niezwykle często, dzięki takiej szczerej rozmowie, rozstają się ze sobą w "oczyszczonej" atmosferze. Poza tym, porozumienie zwarte przed rozwodem sprawia, że cały proces przebiega szybko i sprawnie.