Zamrażanie instalacji łódź

Zamrażanie instalacji łódź

Niemało osób w czasie projektowania instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych zapomina o bardzo znaczącym elemencie. Gra toczy się tu oczywiście o zachowanie ciągłości izolacji w miejscu zamocowania rur do ściany czy też stropu. W miejscach tych istnieje ryzyko wystąpienia mostków termicznych, inaczej otwarty przepływ ciepła między rurą a zamontowaną na niej obejmą. Takie coś doprowadzić ma prawo do zjawiska kondensacji pary wodnej - zobacz witrynę pogotowie kanalizacyjne łódź. Para wodna, jaka będzie się skraplać będzie również zwiększała ryzyko korozji rur oraz elementów instalacji. Dodatkowo może to doprowadzić do powstawania nieestetycznych zacieków.