Szkolenia Cognity

Szkolenia Cognity

Szkolenie Excel jest bardzo pomocny w sytuacji, gdy nie mamy nikogo, kto może nas nauczyć korzystania z tego programu. Uczestnicząc w jednym z wielu szkoleń Excel zdobędziemy wiedzę na temat różnych zagadnień tego programu. Jeżeli w naszej pracy korzystamy z programu Excel do tworzenia obliczeń finansowych warto wybrać się na kurs Excel dla Finansistów i Księgowych. Gdy potrzebujemy nauczyć się korzystać z ogólnych właściwości programu możemy wybrać szkolenie Excel Średniozaawansowany. Gdy w codziennej pracy korzystamy z Excela w celu tworzenia skomplikowanych wykresów- warto wziąć udział w szkoleniu Excel Wykresy. To szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które w pracy prezentują i interpretują różne dane. Kurs będzie dla nas odpowiedni, gdy znamy już Excel podstawowy. Podczas kursu skupimy się na modyfikacji i tworzeniu wykresów. Poznamy zasady rządzące poprawną wizualizacją danych, nauczymy się prawidłowo odczytywać dane z wykresu. Poznamy wykresy: rysunkowe, histogramu. Nauczymy się jak kopiować wykresy do innych programów, np. do PowerPointa. Poznamy zasady poprawnego druku. Kontynuować szkolenie Excel Wykresy możemy podczas kursu Excel Zaawansowany. Ten kurs jest dla osób, które dość dobrze znają ten program. Nauczymy się formułować Makropolecenia. Poznamy całą gamę funkcji, które umożliwiają optymalne używanie programu- funkcje daty i czasu, funkcje statyczne.