Faktoring

Faktoring

Finanse polegają na obrocie miarodajnych środków walutowych, przez ich kumulowanie, wydawanie oraz dysponowanie nimi. Tak de facto finanse można dzielić według rozmaitych kryteriów. Przeważnie jednakże użytkuje się główny podział ze względu takich reguł jak: przedmiotowe oraz podmiotowe. W biznesie istotny jest również inny termin, a mianowicie faktoring pełny. Gra toczy się o podział według kryterium przedmiotowego, to podział finansów odbywa się według transferu waluty, podejścia dynamicznego- innymi słowy tak zwanych strumieni, oraz według stanów waluty, w skład jakich wchodzą podejścia statyczne oraz pieniężne zasoby.