Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to zagadnienie związane z bezpieczeństwem i polityka bezpieczeństwa. Dokładniej mówiąc kontrola dostępu polega na określaniu, kto może mieć dostęp do wybranych pomieszczeń. Ale kontrola dostępu może obejmować nie tylko pomieszczenia, mogą to też być np informacje komputerowe czy dokumenty papierowe spółki. Dobrze zaplanowana i przygotowana kontrola dostępu gdzie wykorzystane są bramki obrotowe umożliwia na bezproblemowe działanie spółki, z jednoczesnym dbaniem o właściwa ochronę danych spółki oraz dodatkowo jej majątku. Na dzień obecny w bardzo wielu przypadkach kontrola dostępu, a raczej jej zaplanowanie i wdrożenie w życie, zlecane jest firmom, które się w tym specjalizują. Przeważnie też spółki zajmują się potem serwisem urządzeń, które zostały oprócz tego zastosowane oraz dodatkowo okresowymi przeglądami instalacji, jeżeli już takowa była zamontowana. By kontrola dostępu spełniała własne zadanie, powinny być co jakiś czas przekształcane skrypty dostępu w bramkach obrotowych bądź hasła do komputerów, a dodatkowo powinno się sporządzić specjalne procedury, które będą opisywały, jak powinno się się zachować w przypadku np zagubienia karty magnetycznej, która ułatwiała dostęp do wybranych pomieszczeń.

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

W wielu przedsiębiorstwach o rożnym typie działalności prowadzona jest bardzo szczegółowa kontrola dostępu do samego budynku korporacji jak również poszczególnych pomieszczeń – na ogół związane jest to z bezpieczeństwem firmy jak i zgromadzonych w niej danych. Kontrola dostępu prowadzona jest również w firmach produkujących szkodliwe substancje czy dajmy na to firmach zajmujących się niebezpiecznymi materiałami- możliwościjest wiele. Najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń dostępu w tym bramki obrotowe wyposażone są obecnie w czytniki biometryczne skanujące takie dane jak chociażby obraz źrenicy oka czy odcisk palca osoby upoważnionej. W zakładach , gdzie ze względem bezpieczeństwa nie są konieczne czytniki biometryczne stosowane są systemy zabezpieczeń umożliwiające dostęp do pomieszczeń poprzez karty bezpieczeństwa- w ten sposób prowadzona jestrównież elektroniczna rejestracja czasu pracy – system ten stosowany jest przez coraz większa ilość zakładów pracy. Elektroniczna rejestracja czasu pracy cechuje się wysoką dokładnościom i niezawodnościom, co przy całkowitym zautomatyzowaniu całego systemu jest jego niepodważalnym wyróżnikiem. Dzisiaj coraz większa rzeszafirm/spółek/korporacji przekonuje się do omówionych tutaj rozwiązań.

Bramki obrotowe

Bramki obrotowe

Urządzenia kontroli dostępu poświęcone są do pracy ciągłej w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w pomieszczeniach strzeżonych, do wdrożeń w granicach budowli w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu osobowego. Urządzenia są w stanie kooperować z elektronicznymi systemami kontroli ruchu oraz dostępu osobowego. Bramki obrotowe mają sekcje bramy o szerokości 65 cm, 90 cm w zależności od typu urządzeń. Obudowa sporządzona ze stali nierdzewnej AISI 304. System modułowy gwarantujący tworzenie rozmaitych formy przejść osobowych. Istnieje możliwość sterowania urządzeń z rozlicznych źródeł w zależności od wyboru. Uwzględniony jest dostęp do wnętrza urządzenia za pomocą kluczyka.