Chrapanie u dziecka

Chrapanie u dziecka

Chrapanie u dziecka zwykle nie jest związane z żadnymi istotnymi problemami. Często występuje u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Może być spowodowane infekcjami dróg oddechowych, bądź nieprawidłowością w budowie migdałków. Czasem do chrapania u dziecka mogą przyczyniać się także alergie. Zazwyczaj towarzyszy ono głębszym fazom snu i nie jest w żaden sposób niebezpieczne. Jednak, gdy utrzymuje się ono przed długi czas, a dziecko zaczyna mieć problemy ze snem, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Chrapanie u dziecka może wiązać się także z bezdechem sennym Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Mimo, że mięśnie klatki piersiowej pracują prawidłowo, dziecko nie może prawidłowo oddychać, ponieważ występuje blokada górnych dróg oddechowych. Ma to z kolei wpływ na pracę całego organizmu, który w czasie snu musi podjąć dodatkowy wysiłek, by nabrać powietrza. Dzieci z tym problemem często mają problemy z koncentracją, są ospałe, mają problemy z nauką. Dlatego warto kontrolować zachowanie dziecka w czasie snu i w razie jakichkolwiek podejrzeń udać się do pediatry.

Aparaty CPAP

Aparaty CPAP

Bezdech senny jest chorobądotykającą corocznie więcej ludzi (zgodnie z badaniami szacuje się, że dotyczy to grupy 24% mężczyzn i 9% kobiet). Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie zwiększonego ryzyka. Najskuteczniejsza metoda leczenia bezdechu sennego to wykorzystywanie aparatów CPAP. Urządzenia te dzielimy na aparaty dostarczające w trakcie snu ciśnienie o stałym, ustalonym przez lekarza poziomie a także na urządzenia zautomatyzowane dostarczające w trakcie snu zmienne ciśnienie, które jest obliczone przez elektronikę urządzenia, dopasowując je do tego ile organizm potrzebuje. Powietrze z aparatu CPAP dostarczane jest za pomocą maski. Maski takie można podzielić na: maski twarzowe i maski nosowe. Przyrządy do leczenia bezdechu sennego skierowane są dla ludzi, u których wykryto bezdech senny. Ludzie, którzy chcą polepszyć jakość własnego snu, polepszyć skupienie, a przede wszystkim wyleczyć bezdech senny powinni po wizycie u lekarza zakupić aparat CPAP.

Bezdech.edu.pl

Bezdech.edu.pl

Bezdech senny to jedna z najczęstszych przypadłości osób starszych, a w szczególności mężczyzn, która stanowi ich własny problem, lecz zarówno zakłóca niestety spokojny sen małżonkowi. Chrapanie było przedmiotem żartów, niemniej jednak ta niedogodność może stanowić spore ryzyko dla zdrowia i trzeba ją leczyć. Jest to determinantem tego, że jest nieraz wskaźnikiem istotnej choroby, która doprowadzić zdoła do niedotlenienia, dlatego zalecane jest leczenie bezdechu.