WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który zdobyte środki przeznacza między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich terapię zarówno społeczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na rozliczne postaci dofinansowania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników jednostek spełniających sprecyzowane przez prawo warunki. Aktywność PFRON jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, stąd pomysł stworzenia forum wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samoistny i obiektywny interpretować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych, obserwuje oraz komentuje wszelkie prawne i systemowe założenia w dziedzinie zaangażowania osób niepełnosprawnych.