Kredyty hipoteczne Katowice

Kredyty hipoteczne Katowice

Wraz z rozwojem kapitalizmu nastąpił rozwój opieki społecznej. W Wielkiej Brytanii wydano pierwsze ustawy związane z ochroną pracy. Dotyczyły one zatrudniania dzieci i kobiet w przemyśle i pochodziły z pierwszej połowy XIX wieku. W Wielkiej Brytanii też jako pierwszej powstała w 1833 r. inspekcja pracy, zwana wówczas inspekcją fabryczną. Ustawy (c starały się polepszyć warunki pracy robotników- - najpierw tylko przemysłu włókienniczego, następnie również innych jego gałęzi. Nie ratowały jednak ich położenia w razie wypadków losowych oraz na starość. Wzrost liczebności klasy robotniczej zmieniał dotychczasową sytuację, a bezrobocie zwiększało potrzeby w zakresie opieki społecznej, której stan i funkcjonowanie budziły nadal ogólne niezadowolenie.kredyty hipoteczne Katowice